Handelsbetingelser


Generelle oplysninger

RN Design
CVR-nr. 38235133
Adresse Stenhøjgårdsvej 13 3460 Birkerød
Mailadresse info@rn-design.dk
Telefonnummer 26 22 02 72

 

Nærværende Handelsbetingelser er gældende for alle tilbud, ordrer, bekræftelser og

leverencer, med mindre skriftligt er aftalt mellem partterne.  De anses for værende

accepteret ved accept af tilbud/afgivelse af ordre.

 

Alle tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudsdatoen, hvorefter tilbuddet bortfalder.

 

Priser anføres eksklusive moms. Betalingsbetingelser er netto kontant, medmindre andet

er aftalt samt anført på ordrebekræftelsen.

 

Ved forsinket betaling beregnes der 2% pr. Måned i morarenter. Hertil kommer

rykkergebyr samt administrationsgebyr. 

 

Betaling

BETALING MED BANKOVERFØRSEL

 

Sådan gør du:

1) Læg de ønskede produkter i indkøbskurven

2) Gå til ”Kassen” og vælg ”Bankoverførsel”

3) Klik næste og gennemfør bestillingen

4) Du modtager en bekræftelse på e-mail med vores kontonummer

5) Du bedes indbetale det fulde beløb til vores konto.

6) Når vi har registreret beløbet på vores konto, sender vi varerne til dig. Er der specielt

producerede varer, begynder ordrebehandlingen først når betaling er modtaget.

 

Alle tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudsdatoen, hvorefter tilbuddet bortfalder.

 

Køber har efter afgivelse af ordre til RN Design ikke ret til ændring af ordren eller

annullering heraf. Såfremt RN Design på trods af ovenstående særskilt godkender en

ændring eller annullering, er køber pligtig til at betale de med annulleringen eller

ændringen forbundne omkostninger, herunder omkostninger til sikring af kvalitet og

egenskaber, eventuel opbevaring samt forrentning, som følge af udskudt

leveringstidspunkt, dog mindst kr. 500,-. Ved hel eller delvis annullering er køber

endvidere pligtig at erstatte RN Design’s mistede fortjeneste.

 

I tilfælde af levering, rettidig levering eller mangelfri levering bliver hindret eller forsinket af

begivenheder udenfor RN Design´s kontrol, herunder men ikke begrænset til

arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser, transportvanskeligheder eller anden trediemands svigt,

herunder en leverandørs eller producents insolvens eller lignende, kan RN Design

ansvarsfrit udskyde levering eller helt eller delvist annullere købers ordre efter eget valg

med skriftlig meddelse til køber hurtigst muligt.

 

RN Design er ansvarlig efter lov om produktansvar i det omfang loven ufravigeligt

pålægger RN Design ansvar, og dennes ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset.

RN Design’s ansvar for produktskader er begrænset til maksimum Dkr. 100.000.

Hvis RN Design er ansvarlig for produktskade jvf. ovenstående, og produktskaden også

kan henføres til fejl begået af Køber, fordeles ansvaret mellem Parterne efter graden af

udvist skyld.

Hvis RN Design måtte blive pålagt ansvar for produktskader i forhold til trediemand, er

køber forpligtet til at holde RN Design skadesløs for det ansvar RN Design måtte blive

pålagt der er mere videregående end RN Design’s ansvar efter ovenstående

bestemmelser.

Køber er forpligtiget til at lade sig sagsøge/indklage ved samme domstol/voldgift, som

behandler erstatningskrav fra trediemand mod RN Design.

RN Design hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andre inddirekte tab. Ligeledes kan

RN Design’s ansvar ikke omfatte dagbøder, tidstab, uanset ansvaret måtte støttes på

almindelige erstatningsregler, eller på andet grundlag.

Enhver tvist der måtte opstå mellem Parterne, skal afgøres ved Voldgift, medmindre RN

Design bestemer at tvisten skal afgøres ved de ordinære domstole.

Alle tvister skal afgøres i henhold til disse handelsbetingelser og i øvrigt efter dansk ret.

 

Hvis sagen skal føres ved de almindelige domstole, skal sagen anlægges ved RN

Design’s hovedkontors værneting, uden hensyn til hvor køber bor eller opholder sig.

 

Særligt for private køb / forbruger:

Fortrydelsesret

Som privat kunde har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.  

 

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare. Hvis du har

bestilt flere forskellige varer i én ordre, men de leveres enkeltvist, løber fristen fra den dag,

hvor du modtager den sidste vare.

Du kan ikke fortryde købet ved at nægte at modtage varen uden samtidig at give os

besked.

Der er ikke fortrydelsesret på specielt producerede varer. Fortrydelsesfristen kan alene

anvendes på varer der ikke har været taget i brug.

 

Returnering

Når du har givet os besked om, at du vil fortryde dit køb, har du 14 dage til at sende varen

tilbage til os.

Du skal selv betale for at pakken returneres, og det er dig, der hæfter, hvis der opstår en

skade under transporten.

 

 

Varens stand, når du sender den retur

Hvis varen har mistet værdi, og det skyldes at du har brugt den på en anden måde, end

hvad der var nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer,

kan du kun få en del af købsbeløbet tilbage. Beløbet du kan få tilbage afhænger af varens

handelsmæssige værdi, og i visse tilfælde kan det betyde, at du kun kan få

fragtomkostningerne tilbage.

Varen skal returneres i den originale emballage. 

 

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du dine penge tilbage. Hvis varen er værdiforringet,

fratrækker vi det beløb, du hæfter for.

Vi refunderer alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (det gælder

dog ikke ekstra leveringsomkostninger i de tilfælde, hvor du har valgt en anden

leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), når varen er

modtaget retur hos os.

Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet,

medmindre vi har aftalt andet.

 

 

Reklamationsret

Når du handler hos os som forbruger, gælder købelovens regler for varekøb.

Det betyder, at du har reklamationsret i 24 måneder.

Hvis din reklamation er berettiget, betyder det, at du enten kan få varen repareret,

ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget fejlen. Hvis du reklamerer

inden for to måneder efter, at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

 

Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal

altid sendes tilbage i forsvarlig emballage. Husk også at få en kvittering for afsendelse, så

vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.  

 

 

Persondatapolitik

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:

Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse.

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere

varen til dig.  

 

Personoplysningerne registreres hos RN Design og opbevares i fem år,

hvorefter oplysningerne slettes.  

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og

behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og

må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger

en tilstrækkelig beskyttelse.  

Den dataansvarlige på www.rn-design.dk er Kim Grundtvig Nielsen

 

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle

tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være

hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem

til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid

med lovgivningen.   

 

Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte os skrifteligt pr. mail info@rn-design.dk.

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

 

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.forbrug.dk

 

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online

klageportal her - http://ec.europa.eu/odr

 

Disse Handelsbetingelser træder ikraft d. 1. Januar 2019 og gælder for modtagne ordrer

samt afgivne tilbud fra og med denne dato.

 

RN Design, CVR-nr. 38235133, Stenhøjgårdsvej 13, 3460 Birkerød,

Mailadresse info@rn-design.dk, Telefonnummer 26 22 02 72