Handelsbetingelser


 

Generelle oplysninger
RN Design
CVR-nr.: 38235133
Adresse: Stenhøjgårdsvej 13, 3460 Birkerød
E-mail: info@rn-design.dk
Telefon: 26 22 02 72
 
Nærværende handelsbetingelser er gældende for alle tilbud, ordrer, bekræftelser og leverancer, med mindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne. De anses for værende accepterede ved accept af tilbud/afgivelse af ordre.
 
Alle tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudsdatoen, hvorefter tilbuddet bortfalder.
 
Priser B2B anføres eksklusiv moms. Priser B2C anføres inklusiv moms. Betalingsbetingelser er netto kontant, medmindre andet er aftalt samt anført på ordrebekræftelsen.
 
Ved forsinket betaling beregnes der 2% pr. måned i morarenter. Hertil kommer rykkergebyr samt administrationsgebyr. 
 
Betaling
Betaling med bankoverførsel
 
Sådan gør du:
1) Læg de ønskede produkter i indkøbskurven.
2) Gå til ”Kassen” og vælg ”Bankoverførsel”.
3) Klik ”næste” og gennemfør bestillingen.
4) Du modtager en bekræftelse på e-mail med vores kontonummer.
5) Du bedes indbetale det fulde beløb til vores konto.
6) Når vi har registreret beløbet på vores konto, sender vi varerne til dig. Er der tale om specialproducerede varer, begynder ordrebehandlingen først, når betaling er modtaget.
 
Betingelser
Alle tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudsdatoen, hvorefter tilbuddet bortfalder.
 
Køber har efter afgivelse af ordre til RN Design ikke ret til ændring af ordren eller annullering heraf. Såfremt RN Design - på trods af ovenstående - særskilt godkender en ændring eller annullering, er køber pligtig til at betale de med annulleringen eller ændringen forbundne omkostninger, herunder omkostninger til sikring af kvalitet og egenskaber, eventuel opbevaring samt forrentning, som følge af udskudt leveringstidspunkt, dog mindst kr. 500,-. Ved hel eller delvis annullering er køber endvidere pligtig til at erstatte RN Design’s mistede fortjeneste.
 
I tilfælde af levering, rettidig levering eller mangelfri levering bliver hindret eller forsinket af begivenheder udenfor RN Design´s kontrol, herunder men ikke begrænset til arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser, transportvanskeligheder eller anden tredjemands svigt, herunder en leverandørs eller producents insolvens eller lignende, kan RN Design ansvarsfrit udskyde levering eller helt eller delvist annullere købers ordre efter eget valg med skriftlig meddelelse til køber hurtigst muligt.
 
RN Design er ansvarlig efter lov om produktansvar i det omfang loven ufravigeligt pålægger RN Design ansvar, og dennes ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset.
RN Design’s ansvar for produktskader er begrænset til maksimum DKK. 100.000.
Hvis RN Design er ansvarlig for produktskade jvf. ovenstående, og produktskaden også
kan henføres til fejl begået af køber, fordeles ansvaret mellem Parterne efter graden af udvist skyld.
Hvis RN Design måtte blive pålagt ansvar for produktskader i forhold til tredjemand, er køber forpligtet til at holde RN Design skadesløs for det ansvar, RN Design måtte blive pålagt, der er mere videregående end RN Design’s ansvar efter ovenstående bestemmelser.
Køber er forpligtiget til at lade sig sagsøge/indklage ved samme domstol/voldgift, som behandler erstatningskrav fra tredjemand mod RN Design.
RN Design hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. Ligeledes kan
RN Design’s ansvar ikke omfatte dagbøder, tidstab, uanset ansvaret måtte støttes på almindelige erstatningsregler eller på andet grundlag.
Enhver tvist, der måtte opstå mellem parterne, skal afgøres ved Voldgift, medmindre RN
Design bestemmer at tvisten skal afgøres ved de ordinære domstole.
Alle tvister skal afgøres i henhold til disse handelsbetingelser og i øvrigt efter dansk ret.
 
Hvis sagen skal føres ved de almindelige domstole, skal sagen anlægges ved RN
Design’s hovedkontors værneting, uden hensyn til hvor køber bor eller opholder sig.
 

Særligt for private køb/forbrugere (B2C):
Fortrydelsesret
Som privatkunde har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.  
 
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare. Hvis du har bestilt flere forskellige varer i én ordre, men de leveres enkeltvist, løber fristen fra den dag, hvor du modtager den sidste vare.
Du kan ikke fortryde købet ved at nægte at modtage varen uden samtidig at give os besked.
Der er ikke fortrydelsesret på specialproducerede varer. Fortrydelsesfristen kan alene anvendes på varer, der ikke har været taget i brug.
 
Returnering
Når du har givet os besked om, at du vil fortryde dit køb, har du 14 dage til at sende varen tilbage til os.
Du skal selv betale for, at pakken returneres, og det er dig, der hæfter, hvis der opstår en skade under transporten.
 
Varens stand, når du sender den retur
Hvis varen har mistet værdi, og det skyldes at du har brugt den på en anden måde, end hvad der var nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer, kan du kun få en del af købsbeløbet tilbage. Beløbet du kan få tilbage afhænger af varens handelsmæssige værdi, og i visse tilfælde kan det betyde, at du kun kan få fragtomkostningerne tilbage.
Varen skal returneres i den originale emballage. 
 
Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du dine penge tilbage. Hvis varen er værdiforringet, fratrækker vi det beløb, du hæfter for.
Vi refunderer alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (det gælder dog ikke ekstra leveringsomkostninger i de tilfælde, hvor du har valgt en anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), når varen er modtaget retur hos os.
Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre vi har aftalt andet.
 
Reklamationsret
Når du handler hos os som forbruger, gælder købelovens regler for varekøb.
Det betyder, at du har reklamationsret i 24 måneder.
Hvis din reklamation er berettiget, betyder det, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.
Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget fejlen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.
 
Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage. Husk også at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.  
 
 
Personoplysninger
Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:
Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig.  
 
Personoplysningerne registreres hos RN Design og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.  
Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.
Den dataansvarlige på www.rn-design.dk er Kim Grundtvig Nielsen
 
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen.  

Se i øvrigt vores persondatapolitik her 
 
Klageadgang
Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte os skriftligt pr. e-mail: info@rn-design.dk.
Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:
 
Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.forbrug.dk
 
Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr
 
Disse handelsbetingelser trådte i kraft d. 1. januar 2019 og gælder for modtagne ordrer samt afgivne tilbud fra og med denne dato.
 
RN Design, CVR-nr.: 38235133, adresse: Stenhøjgårdsvej 13, 3460 Birkerød,
e-mailadresse: info@rn-design.dk, telefon: 26 22 02 72